Antonymous ne demek?

"Antonymous" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "onymous" (isimden türetilmiş) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "zıt anlamlı" olarak çevrilebilir ve iki kelimenin birbirinin karşıt anlamda olması durumunu ifade eder.

Bu terim, genellikle dilbilimde kullanılır ve zıt anlamlı kelimeler arasındaki ilişkiyi tanımlar.

Antonymous kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan dil bilgisine yönelik teknik bir terim olarak kullanılır.İşte "antonymous" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The words "rich" and "poor" are antonymous.

Çeviri: "Zengin" ve "fakir" kelimeleri zıt anlamlıdır.


Example: In the dictionary, you can often find a list of antonymous words next to the synonyms.

Çeviri: Sözlükte, genellikle sinonimlerin yanında zıt anlamlı kelimelerin bir listesini bulabilirsiniz.


Example: When writing, using antonymous words can help to create a clear contrast in descriptions.

Çeviri: Yazarken, zıt anlamlı kelimeler kullanmak, açıklamalarda net bir tezat yaratmaya yardımcı olabilir.


Example: Teaching antonymous relationships helps children understand the concept of opposites.

Çeviri: Zıt anlamlı ilişkileri öğretmek, çocukların zıtlıklar kavramını anlamalarına yardımcı olur.


Example: The exercise involved finding antonymous pairs from a list of adjectives.

Çeviri: Egzersiz, bir sıfat listesinden zıt anlamlı çiftler bulmayı içeriyordu.

Yorumlar