Antra ne demek?

"Antra" kelimesi aslında tıp ve biyoloji terimi olarak kullanılan "antrum" kelimesinin çoğul halidir.

Latince kökenli "antrum", "oyuk" veya "boşluk" anlamına gelir.

Türkçede "antra", vücuttaki doğal oyukları veya boşlukları ifade eder; örneğin, mide antrumu gibi.

"Antra" kelimesinin genellikle mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan anatomik yapıları veya diğer doğal boşlukları tanımlamak için kullanılır.İşte "antra" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The doctor explained that inflammation in the gastric antra can cause significant discomfort.

Çeviri: Doktor, mide antrumundaki iltihaplanmanın önemli rahatsızlıklara neden olabileceğini açıkladı.


Example: During the surgery, they examined the antra of the sinuses to check for any abnormalities.

Çeviri: Ameliyat sırasında, herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol etmek için sinüs antralarını incelediler.


Example: The study focused on the role of nasal antra in respiratory function.

Çeviri: Çalışma, solunum fonksiyonunda nazal antraların rolüne odaklandı.


Example: Infections can easily spread through the antra connecting different parts of the body.

Çeviri: Enfeksiyonlar, vücudun farklı bölümlerini birbirine bağlayan antralar aracılığıyla kolayca yayılabilir.


Example: The images showed a clear view of the antra, helping to diagnose the patient's condition accurately.

Çeviri: Görüntüler, antraların net bir görünümünü sağladı ve bu da hastanın durumunun doğru bir şekilde teşhis edilmesine yardımcı oldu.

Yorumlar