Antrum ne demek?

"Antrum" kelimesi, Latince "antrum" kelimesinden türetilmiştir ve "oyuk" veya "boşluk" anlamına gelir.

Türkçede "antrum" genellikle vücuttaki doğal oyukları veya boşlukları ifade eder, özellikle de sinüsler ve mide gibi anatomik yapıları tanımlamak için kullanılır.

"Antrum" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, tıbbi ve anatomik bağlamlarda kullanılır ve genellikle belirli vücut kısımlarının doğal boşluklarını tanımlamak için kullanılır.İşte "antrum" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The radiologist noted that the antrum of the stomach appeared normal on the ultrasound.

Çeviri: Radyolog, mide antrumunun ultrasonda normal göründüğünü belirtti.


Example: Chronic inflammation of the antrum can lead to more serious health issues if not treated properly.

Çeviri: Antrumun kronik iltihabı, düzgün tedavi edilmezse daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.


Example: The patient complained of pain that was localized to the area of the maxillary antrum.

Çeviri: Hasta, maksiller antrum bölgesine lokalize olan ağrıdan şikayet etti.


Example: During the procedure, the surgeon cleaned the antrum to ensure no infection was present.

Çeviri: Prosedür sırasında cerrah, enfeksiyon olmadığından emin olmak için antrumu temizledi.


Example: The biopsy taken from the antrum will help determine the cause of the patient's symptoms.

Çeviri: Antrumdan alınan biyopsi, hastanın semptomlarının nedenini belirlemeye yardımcı olacak.

Yorumlar