Antsy ne demek?

"Antsy" kelimesi, İngilizcede birinin sabırsız veya huzursuz olduğunu ifade eder.

Türkçede "huzursuz", "sabırsız" veya "tedirgin" olarak çevrilebilir.

Bu kelime genellikle kişilerin belirsizlik içinde ya da bir şeyin olmasını sabırsızlıkla beklerken gösterdikleri davranışı tanımlamak için kullanılır.

"Antsy" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; genellikle kişilerin ruh halleri veya davranışları ile doğrudan ilişkilidir.İşte "antsy" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: He gets antsy if he has to wait too long without doing anything.

Çeviri: Eğer çok uzun süre hiçbir şey yapmadan beklemek zorunda kalırsa huzursuzlanır.


Example: The children were feeling antsy after being cooped up in the house all day.

Çeviri: Çocuklar, tüm gün evde kapalı kaldıktan sonra huzursuz hissediyordu.


Example: I'm getting antsy about the job interview tomorrow.

Çeviri: Yarınki iş görüşmesi konusunda sabırsızlanıyorum.


Example: She became antsy as the time for the announcement approached.

Çeviri: Duyuru zamanı yaklaştıkça tedirgin oldu.


Example: The long delay at the airport made many passengers antsy.

Çeviri: Havalimanındaki uzun gecikme, birçok yolcuyu huzursuz etti.

Yorumlar