Anxiety disorder ne demek?

"Anxiety disorder" kelimesi, "anxiety" (kaygı) ve "disorder" (bozukluk) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "anksiyete bozukluğu" veya "kaygı bozukluğu" olarak çevrilebilir.

Bu terim, normal günlük endişelerden daha şiddetli, uzun süreli ve kişinin günlük işlerini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kaygı durumlarını ifade eder.

Anksiyete bozuklukları, genellikle panik bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu, genel anksiyete bozukluğu gibi çeşitli tiplere ayrılır.

Anxiety disorder'ın mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, psikiyatri ve psikoloji alanlarında belirli bir sağlık durumunu tanımlamak için kullanılır.İşte "anxiety disorder" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: Anxiety disorders are among the most common mental health issues worldwide.

Çeviri: Anksiyete bozuklukları dünya çapında en yaygın rastlanan ruh sağlığı sorunları arasındadır.


Example: Treatment for anxiety disorders often includes therapy, medication, or a combination of both.

Çeviri: Anksiyete bozukluklarının tedavisi genellikle terapi, ilaç veya her ikisinin kombinasyonunu içerir.


Example: Many people with anxiety disorders experience physical symptoms like heart palpitations and shortness of breath.

Çeviri: Anksiyete bozukluğu olan birçok kişi kalp çarpıntısı ve nefes darlığı gibi fiziksel semptomlar yaşar.


Example: Early intervention can significantly improve outcomes for people with anxiety disorders.

Çeviri: Erken müdahale, anksiyete bozukluğu olan kişiler için sonuçları önemli ölçüde iyileştirebilir.


Example: She was diagnosed with an anxiety disorder after years of struggling with overwhelming stress and worry.

Çeviri: Yıllarca aşırı stres ve endişe ile mücadele ettikten sonra anksiyete bozukluğu teşhisi konuldu.

Yorumlar