Anxiety ne demek?

"Anxiety" kelimesi Latince "anxietas" kelimesinden türemiştir, bu da "endişeli" veya "kaygılı" anlamına gelir.

Türkçede "anksiyete" veya "kaygı" olarak çevrilebilir ve bireyin belirsizlik veya potansiyel tehlike durumlarında hissettiği yoğun endişe, huzursuzluk ve korku duygularını ifade eder.

Anxiety kelimesi bazen mecazi olarak kullanılabilir, örneğin bir durumun ya da olayın "kaygı yarattığı" söylenebilir, bu kullanım gerçek bir tehlike olmaksızın endişe ve huzursuzluğu ifade etmek için genişletilmiş bir anlam taşır.İşte "anxiety" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: She felt a wave of anxiety as she stepped onto the stage.

Çeviri: Sahneye adım attığında bir kaygı dalgası hissetti.


Example: Managing anxiety can be challenging, but there are many strategies that can help.

Çeviri: Kaygıyı yönetmek zor olabilir, ancak yardımcı olabilecek birçok strateji vardır.


Example: His anxiety about the upcoming exams prevented him from sleeping well.

Çeviri: Yaklaşan sınavlar hakkındaki endişesi onun iyi uyumasını engelledi.


Example: Exercise is often recommended as a natural way to reduce anxiety.

Çeviri: Egzersiz, genellikle kaygıyı azaltmanın doğal bir yolu olarak tavsiye edilir.


Example: Anxiety in social situations is common and can be addressed with specific therapies.

Çeviri: Sosyal durumlarda kaygı yaygındır ve belirli terapilerle ele alınabilir.

Yorumlar