Anxiolytic ne demek?

"Anxiolytic" kelimesi, "anxi(o)-" (kaygı) ve "-lytic" (çözücü, yıkıcı) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "anksiyolitik" olarak çevrilebilir ve kaygıyı azaltıcı veya giderici özelliği olan ilaçları veya maddeleri ifade eder.

Anksiyolitikler genellikle kaygı bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar grubuna dahildir.

Anxiolytic kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, tıbbi bir bağlamda kaygıyı azaltmaya yönelik ilaçları veya tedavileri tanımlamak için kullanılır.İşte "anxiolytic" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The doctor prescribed an anxiolytic to help her manage her anxiety symptoms.

Çeviri: Doktor, kaygı belirtilerini yönetmesine yardımcı olmak için bir anksiyolitik reçete etti.


Example: Benzodiazepines are a class of drugs known for their anxiolytic effects.

Çeviri: Benzodiazepinler, anksiyolitik etkileriyle bilinen bir ilaç sınıfıdır.


Example: While anxiolytics can be effective, they also carry the risk of dependency.

Çeviri: Anksiyolitikler etkili olabilirken, aynı zamanda bağımlılık riski de taşırlar.


Example: Some natural supplements have anxiolytic properties without the side effects of prescription drugs.

Çeviri: Bazı doğal takviyeler, reçeteli ilaçların yan etkileri olmaksızın anksiyolitik özelliklere sahiptir.


Example: He uses meditation as a non-pharmacological anxiolytic to relieve stress.

Çeviri: Stresi hafifletmek için farmakolojik olmayan bir anksiyolitik olarak meditasyon kullanır.

Yorumlar