Anxious ne demek?

"Anxious" kelimesi, Latince "anxius" kökenli olup, "endişeli", "kaygılı" anlamına gelir.

Türkçede "endişeli" veya "kaygılı" olarak çevrilebilir ve bir kişinin gelecekteki bir olay, durum veya sonuç hakkında duyduğu yoğun endişe ve belirsizlik hissini ifade eder.

"Anxious" kelimesinin mecazi anlamı özellikle yoktur, fakat geniş bir bağlamda kullanılarak kişinin genel bir huzursuzluk veya gerginlik durumunu belirtmek için kullanılabilir.İşte "anxious" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: She was anxious about the upcoming job interview.

Çeviri: Yaklaşan iş görüşmesi hakkında endişeliydi.


Example: He felt increasingly anxious as the deadline approached.

Çeviri: Son teslim tarihi yaklaştıkça giderek daha kaygılı hissetti.


Example: Many students are anxious about the results of their exams.

Çeviri: Birçok öğrenci, sınav sonuçları konusunda endişelidir.


Example: The anxious mother waited for news from the doctor.

Çeviri: Endişeli anne, doktordan haber bekliyordu.


Example: I'm always anxious before speaking in public.

Çeviri: Halka açık konuşma yapmadan önce her zaman kaygılı olurum.

Yorumlar