Anxiously ne demek?

"Anxiously" kelimesi, "anxious" (endişeli, kaygılı) kelimesinin zarf hali olup, "-ly" eki alarak "endişeli bir şekilde" veya "kaygılı bir şekilde" anlamına gelir.

Türkçede "endişeyle" veya "kaygıyla" olarak çevrilebilir ve bir eylemin veya durumun endişeli veya kaygılı bir duygu durumu içinde gerçekleştiğini belirtir.

"Anxiously" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir kişinin endişe veya kaygı içindeki ruh haliyle ilgili davranışlarını veya tepkilerini tanımlamak için kullanılır.İşte "anxiously" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: She waited anxiously for the test results.

Çeviri: Test sonuçlarını kaygıyla bekledi.


Example: He looked around anxiously, unsure of what to do next.

Çeviri: Ne yapacağından emin olmadan endişeyle etrafa baktı.


Example: The crowd watched anxiously as the firefighter climbed the burning building.

Çeviri: İtfaiyeci yanan binaya tırmanırken kalabalık endişeyle izledi.


Example: Parents waited anxiously outside the school gates after hearing about the incident.

Çeviri: Olayı duyduktan sonra ebeveynler, okul kapılarının dışında kaygıyla beklediler.


Example: She tapped her fingers on the table anxiously during the interview.

Çeviri: Mülakat sırasında endişeyle parmaklarını masaya vurdu.

Yorumlar