Any day now phrase ne demek?

"Ifade" anlamına gelen "phrase" ile birlikte kullanıldığında, "any day now" ifadesi, "her an", "çok yakında" veya "herhangi bir gün şimdi" gibi Türkçe karşılıklar bulabilir.

Bu ifade, bir olayın ya da durumun çok yakın bir zamanda, belirsiz bir tarihte ama çok geçmeden gerçekleşeceğini belirtmek için kullanılır.

Genellikle beklenen bir olayın hemen olabileceğinin altını çizmek amacıyla kullanılır.İşte "any day now" ifadesiyle ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: We're expecting the delivery any day now.

Çeviri: Teslimatı her an bekliyoruz.


Example: She could go into labor any day now, so we need to be prepared.

Çeviri: Her an doğum yapabilir, bu yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor.


Example: The decision could come down any day now; we just have to wait.

Çeviri: Karar her an verilebilir; sadece beklememiz gerekiyor.


Example: Any day now, we should hear back about the job application.

Çeviri: İş başvurusu hakkında çok yakında haber almalıyız.


Example: His new book is expected to be released any day now.

Çeviri: Yeni kitabının çok yakında yayımlanması bekleniyor.

Yorumlar