Any number of things idiom ne demek?

"Any number of things" ifadesi, İngilizcede "birçok şey" veya "sayısız şey" anlamına gelir ve genellikle belirli bir konu veya durumla ilgili olarak çok sayıda olasılığın veya seçeneğin mevcut olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Bu ifade, vurgulamak istenen durumun veya olasılıkların sınırsız veya çok geniş olduğunu belirtmek için mecazi bir anlam taşır.İşte "any number of things" ifadesiyle ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: Any number of things could have caused the accident.

Çeviri: Kazaya neden olan birçok şey olabilir.


Example: He's late, and any number of things might be the reason.

Çeviri: Geç kaldı ve nedeni birçok şey olabilir.


Example: Any number of things can go wrong in such a complex project.

Çeviri: Bu kadar karmaşık bir projede birçok şey ters gidebilir.


Example: She could choose any number of things from the menu.

Çeviri: Menüden birçok şey seçebilir.


Example: Any number of things might explain his strange behavior.

Çeviri: Onun tuhaf davranışlarını açıklayabilecek birçok şey olabilir.

Yorumlar