Anything's possible idiom ne demek?

"Anything's possible" ifadesi, İngilizcede "her şey mümkün" anlamına gelir.

Bu deyim, belirli bir durum veya hedefin gerçekleşme ihtimalinin olduğunu, genellikle beklenmedik veya zor görünen şeylerin bile başarılabileceğini vurgulamak için kullanılır.

Bu ifade, umut ve olasılıkların sınırsız olduğu fikrini ifade eder ve genellikle zorlukların üstesinden gelme potansiyeli üzerine teşvik edici bir şekilde kullanılır.

"Anything's possible" ifadesinin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir durumun veya hedefin mümkün olduğunu belirtmek için kullanılır.İşte "anything's possible" ifadesiyle ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: Don't give up on your dreams; anything's possible if you work hard enough.

Çeviri: Hayallerinden vazgeçme; yeterince çalışırsan her şey mümkün.


Example: With the latest technology, anything's possible in medical science now.

Çeviri: En son teknoloji ile tıp biliminde artık her şey mümkün.


Example: He started with nothing, but he is a millionaire now—anything's possible!

Çeviri: Hiçbir şeyi yokken başladı, ama şimdi milyoner—her şey mümkün!


Example: They said it couldn't be done, but I knew anything's possible.

Çeviri: Yapılamaz dendi ama ben her şeyin mümkün olduğunu biliyordum.


Example: Keep believing, keep trying, because anything's possible.

Çeviri: İnanmaya devam et, denemeye devam et, çünkü her şey mümkün.

Yorumlar