Anyway ne demek?

"Anyway" kelimesi İngilizce'de bir bağlaç ya da zarf olarak kullanılır ve "her neyse", "neyse" ya da "zaten" gibi Türkçeye çevrilebilir. Kelime kelime çeviri yaparsak:

"any" kelimesi "herhangi bir", "her", "bir" anlamlarına gelir.

"way" kelimesi ise "yol", "tarz", "şekil" anlamlarına gelir.

Birleşik hali olan "anyway" ise genellikle bir konuşmayı başka bir yöne çevirmek, önceki konudan vazgeçmek veya bir önceki ifadeye rağmen bir durumu kabullenmek anlamında kullanılır.

Mecazi bir anlamı olmasa da, konuşma dilinde bir önceki durumu geçiştirme ya da önemsizleştirme bağlamında sıklıkla kullanılır.İşte "anyway" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


I don't like going out much; anyway, I'm too tired today.

Çok fazla dışarı çıkmayı sevmiyorum; neyse, bugün çok yorgunum.


She didn't seem very interested, but I told her about it anyway.

Çok ilgilenmiş gibi görünmüyordu, ama yine de ona bahsettim.


It was raining, but we decided to go to the park anyway.

Yağmur yağıyordu, ama biz yine de parka gitmeye karar verdik.


He knew it was a bad idea, but he did it anyway.

Kötü bir fikir olduğunu biliyordu, ama yine de yaptı.


I know you don't agree, but we have to do it anyway.

Katılmadığını biliyorum, ama yine de yapmak zorundayız.

Yorumlar