Anywhere near idiom ne demek

"Anywhere near" bir deyim olarak, "yakın bile değil", "hiç yakın değil" veya "hiç alakası yok" anlamında kullanılır. Kelime kelime çeviri yaparsak:

"anywhere" kelimesi "herhangi bir yer", "bir yer" anlamına gelir.

"near" kelimesi ise "yakın" demektir.

Birlikte kullanıldığında bu ifade, iki şey arasındaki farkı ya da aradaki mesafeyi vurgulayarak bir şeyin beklentiden veya standarttan uzak olduğunu belirtir.

Türkçeye genellikle "hiç alakası yok" veya "yakın bile değil" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim mecazi olarak, bir şeyin diğerinden çok farklı veya uzak olduğunu göstermek için kullanılır.İşte "anywhere near" deyiminin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He's not anywhere near ready to present his findings.

Bulgularını sunmaya hazır bile değil.


This dessert isn't anywhere near as tasty as the one we had yesterday.

Bu tatlı, dün yediğimiz tatlı kadar lezzetli değil.


The team isn't anywhere near achieving their goal yet.

Takım, hedeflerine ulaşmaya henüz yakın bile değil.


His explanation wasn't anywhere near clear enough to understand.

Onun açıklaması anlamak için yeterince net bile değildi.


I'm not anywhere near finishing this book yet.

Bu kitabı bitirmeye daha yakın bile değilim.

Yorumlar