Aorta ne demek?

"Aorta" kelimesi, tıp terimi olarak kullanılır ve insan vücudundaki en büyük atardamarı ifade eder. Türkçe'de de aynı şekilde "aorta" olarak kullanılır.

Bu kelime, Latince kökenlidir ve kelime kelime çeviriye ihtiyaç duymaz çünkü zaten anatomi ve tıp alanında uluslararası olarak bu şekilde bilinir.

"Aorta", kalpten çıkan ve vücudun alt kısmına oksijenli kan taşıyan ana damardır. Bu damar, kanın kalpten vücudun geri kalanına pompalanmasında kritik bir role sahiptir. Mecazi bir anlam içermez; genellikle sadece anatomik ve tıbbi bir bağlamda kullanılır.İşte "aorta" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The aorta is the largest artery in the human body.

Aorta, insan vücudundaki en büyük atardamardır.


Blood flows from the heart through the aorta to the rest of the body.

Kan, kalpten aorta yoluyla vücudun geri kalanına akar.


A blockage in the aorta can be life-threatening.

Aortada bir tıkanıklık hayati tehlike oluşturabilir.


Surgeons often perform procedures to repair damaged sections of the aorta.

Cerrahlar sıklıkla aortanın hasar görmüş bölümlerini onarmak için işlemler gerçekleştirir.


An aneurysm in the aorta requires immediate medical attention.

Aortadaki bir anevrizma acil tıbbi müdahale gerektirir.

Yorumlar