Aortic aneurysm ne demek?

"Aortic aneurysm" terimi, "aortic" ve "aneurysm" kelimelerinden oluşur ve tıpta kullanılır:

"Aortic" kelimesi "aortik" anlamına gelir ve aorta ait olduğunu ifade eder.

"Aneurysm" kelimesi ise "anevrizma" anlamına gelir ve damar duvarının anormal şekilde genişlemesi veya balonlaşması olarak tanımlanır.

Birleşik ifade olan "aortic aneurysm" (aortik anevrizma), aorta damarında oluşan anevrizmayı tanımlar. Bu, aortanın bir bölümünün duvarında zayıflama sonucu oluşan ve patlama riski taşıyan genişleme veya şişkinliktir. Bu durum ciddi sağlık problemlerine neden olabilir ve mecazi bir anlam taşımaz; tamamen tıbbi bir durumu ifade eder.İşte "aortic aneurysm" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Aortic aneurysms can be life-threatening if not treated promptly.

Aortik anevrizmalar, hızlı bir şekilde tedavi edilmezlerse hayatı tehdit edebilir.


The most common symptom of an aortic aneurysm is a deep, constant pain in the abdomen or back.

Aortik anevrizmanın en yaygın belirtisi, karın veya sırtta derin ve sürekli bir ağrıdır.


Surgery is often recommended to repair an aortic aneurysm that is at risk of bursting.

Patlama riski taşıyan bir aortik anevrizmayı onarmak için genellikle cerrahi önerilir.


Screening for aortic aneurysms is important, especially for those who have a family history of the condition.

Özellikle ailesel geçmişi olan kişiler için aortik anevrizmaların taraması önemlidir.


Lifestyle changes and medication can help manage the risk of an aortic aneurysm.

Yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlar, aortik anevrizma riskini yönetmeye yardımcı olabilir.

Yorumlar