Aortic coarctation ne demek?

"Aortic coarctation" terimi, "aortic" ve "coarctation" kelimelerinden oluşur ve tıpta kullanılır:

"Aortic" kelimesi "aortik" anlamına gelir ve aorta ait olduğunu ifade eder.

"Coarctation" kelimesi, "daralma" anlamına gelir ve tıpta, bir damarın anormal şekilde daralması durumunu ifade eder.

Birleşik ifade olan "aortic coarctation" (aort koarktasyonu), aortanın belirli bir bölgesinin daralmasıyla karakterize bir durumu tanımlar.

Bu daralma, kalpten vücuda kan akışını engelleyebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Mecazi bir anlam taşımaz; bu terim özellikle tıbbi bir durumu ifade eder.İşte "aortic coarctation" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Aortic coarctation is a congenital condition that may require surgery early in life.

Aort koarktasyonu, yaşamın erken dönemlerinde cerrahi gerektirebilen doğuştan bir durumdur.


Symptoms of aortic coarctation can include high blood pressure and shortness of breath.

Aort koarktasyonunun belirtileri arasında yüksek tansiyon ve nefes darlığı bulunabilir.


Diagnosis of aortic coarctation often involves imaging studies such as MRI or CT scans.

Aort koarktasyonunun teşhisi genellikle MRI veya CT taraması gibi görüntüleme çalışmalarını içerir.


Treatment for aortic coarctation may involve balloon angioplasty or stent placement.

Aort koarktasyonu tedavisi, balon anjiyoplasti veya stent yerleştirme işlemlerini içerebilir.


Regular follow-up is necessary for patients with aortic coarctation to monitor their condition and prevent complications.

Aort koarktasyonu olan hastaların durumlarını izlemek ve komplikasyonları önlemek için düzenli takip gereklidir.

Yorumlar