Aortic ne demek?

"Aortic" kelimesi, "aorta" kelimesinden türetilmiş bir sıfattır ve "aortaya ait" veya "aort ile ilgili" anlamına gelir.

Bu kelime, aynı şekilde Türkçe'de de "aortik" olarak kullanılır ve yine tıp ve anatomi alanında yer alır.

"Aortic" kelimesi, aort damarıyla ilişkili olan herhangi bir yapı, fonksiyon veya hastalık durumunu tanımlamak için kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz, genellikle sadece tıbbi bir bağlamda kullanılır.İşte "aortic" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Aortic valves control the blood flow from the heart into the aorta.

Aortik kapaklar, kalpten aortaya kan akışını kontrol eder.


The patient was diagnosed with an aortic aneurysm.

Hastaya aortik anevrizma tanısı konuldu.


Aortic dissection is a serious condition that requires immediate surgical intervention.

Aortik diseksiyon, derhal cerrahi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur.


High blood pressure can lead to aortic rupture.

Yüksek kan basıncı, aort yırtılmasına neden olabilir.


The study focused on the effects of aging on aortic health.

Çalışma, yaşlanmanın aort sağlığı üzerindeki etkilerine odaklandı.

Yorumlar