Aortic root surgery ne demek?

"Aortic root surgery" terimi, "aortic", "root" ve "surgery" kelimelerinden oluşur ve tıbbi bir işlemi ifade eder:

"Aortic" kelimesi "aortik" anlamına gelir ve aorta ait olduğunu ifade eder.

"Root" kelimesi "kök" anlamına gelir. Bu bağlamda, aortanın kalpten çıktığı başlangıç kısmını ifade eder.

"Surgery" kelimesi "cerrahi" anlamına gelir.

Birleşik ifade olan "aortic root surgery" (aort kökü cerrahisi), aortanın kalpten çıktığı başlangıç kısmında gerçekleştirilen cerrahi işlemleri ifade eder. Bu tür bir cerrahi, aort kökünde meydana gelen anevrizmalar, yırtılmalar veya diğer yapısal bozukluklar gibi ciddi sağlık sorunlarını tedavi etmek için yapılır. Mecazi bir anlam taşımaz; tamamen tıbbi bir durumu ve müdahale yöntemini ifade eder.İşte "aortic root surgery" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Aortic root surgery is necessary to repair enlargement or tears at the base of the aorta.

Aort kökü cerrahisi, aortanın tabanındaki genişlemeleri veya yırtıkları onarmak için gereklidir.


The patient underwent aortic root surgery to prevent a potential rupture.

Hasta, olası bir yırtılma riskini önlemek için aort kökü cerrahisi geçirdi.


Recovery from aortic root surgery can vary, but close monitoring is essential.

Aort kökü cerrahisinden iyileşme süresi değişken olabilir, ancak yakın izleme şarttır.


The success of aortic root surgery depends heavily on early diagnosis and timely intervention.

Aort kökü cerrahisinin başarısı, erken tanı ve zamanında müdahaleye büyük ölçüde bağlıdır.


Technological advances have improved the outcomes of aortic root surgery significantly.

Teknolojik gelişmeler, aort kökü cerrahisinin sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirdi.

Yorumlar