Aortic stenosis ne demek?

"Aortic stenosis" terimi, "aortic" ve "stenosis" kelimelerinden oluşur ve tıpta kullanılır:

"Aortic" kelimesi "aortik" anlamına gelir ve aorta ait olduğunu ifade eder.

"Stenosis" kelimesi "stenoz" anlamına gelir ve bir damarın, kanalın veya kapakçığın anormal daralması olarak tanımlanır.

Birleşik ifade olan "aortic stenosis" (aort stenozu), aort kapakçığının daralması durumunu tanımlar. Bu durum, kalpten aortaya kan akışının engellenmesine neden olur, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve genellikle cerrahi müdahale gerektirir. Mecazi bir anlam taşımaz; bu terim özellikle tıbbi bir durumu ifade eder.İşte "aortic stenosis" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Aortic stenosis is one of the most common and serious valve disease problems.

Aort stenozu, en yaygın ve ciddi kapak hastalığı sorunlarından biridir.


Symptoms of aortic stenosis may include fatigue, shortness of breath, and chest pain.

Aort stenozunun belirtileri arasında yorgunluk, nefes darlığı ve göğüs ağrısı bulunabilir.


Treatment for aortic stenosis often involves valve replacement surgery.

Aort stenozu tedavisi genellikle kapak değiştirme ameliyatını içerir.


Patients with severe aortic stenosis are at increased risk of heart failure if not treated.

Tedavi edilmezlerse, şiddetli aort stenozu olan hastalar kalp yetmezliği riski altındadır.


Early detection of aortic stenosis is crucial for managing the condition effectively.

Aort stenozunun erken tespiti, durumu etkili bir şekilde yönetmek için hayati öneme sahiptir.

Yorumlar