Aortic valve disease ne demek?

"Aortic valve disease" terimi, "aortic", "valve" ve "disease" kelimelerinden oluşur ve tıpta kullanılır:

"Aortic" kelimesi "aortik" anlamına gelir ve aorta ait olduğunu ifade eder.

"Valve" kelimesi "kapakçık" anlamına gelir ve kanın bir yönde akışını sağlayan kalp içindeki yapıları ifade eder.

"Disease" kelimesi "hastalık" anlamına gelir.

Birleşik ifade olan "aortic valve disease" (aort kapakçığı hastalığı), aort kapakçığında meydana gelen işlev bozukluklarını tanımlar. Bu bozukluklar, kapakçığın ya düzgün açılmamasına (stenoz) ya da düzgün kapanmamasına (yetmezlik) neden olabilir. Her iki durum da kalbin ve vücudun geri kalanının kanla düzgün bir şekilde beslenmesini engelleyebilir. Mecazi bir anlam taşımaz; bu terim özellikle tıbbi bir durumu ifade eder.İşte "aortic valve disease" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Aortic valve disease can lead to serious complications, including heart failure and stroke.

Aort kapakçığı hastalığı, kalp yetmezliği ve felç dahil olmak üzere ciddi komplikasyonlara yol açabilir.


Symptoms of aortic valve disease might not appear until the condition becomes severe.

Aort kapakçığı hastalığının belirtileri, durum ciddileşene kadar ortaya çıkmayabilir.


Regular check-ups are important for early detection of aortic valve disease.

Aort kapakçığı hastalığının erken tespiti için düzenli kontroller önemlidir.


Treatment options for aortic valve disease include medication, surgical repair, or valve replacement.

Aort kapakçığı hastalığının tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, cerrahi onarım veya kapakçık değiştirme bulunmaktadır.


Advances in medical technology have improved the prognosis for patients with aortic valve disease.

Tıbbi teknolojideki ilerlemeler, aort kapakçığı hastalığı olan hastaların prognozunu iyileştirdi.

Yorumlar