APA ne demek?

"APA" genellikle "American Psychological Association" (Amerikan Psikoloji Derneği) ifadesinin kısaltması olarak kullanılır.

Bu dernek, psikoloji profesyonellerini bir araya getiren ve akademik yazım için yaygın olarak kullanılan bir yazım kılavuzu yayınlayan büyük bir profesyonel kuruluştur. APA formatı, özellikle sosyal bilimlerdeki akademik yazılar için standart yazım ve belgeleme biçimidir.

"APA" kelimesinin kelime kelime çevirisi şöyle olur:

"American" kelimesi "Amerikan" anlamına gelir.

"Psychological" kelimesi "Psikolojik" anlamına gelir.

"Association" kelimesi "Dernek" veya "Birlik" anlamına gelir.

Birleşik hali olan "American Psychological Association" tamamen Türkçeye "Amerikan Psikoloji Derneği" olarak çevrilebilir.

Mecazi bir anlam taşımaz, ancak APA stilinin akademik dünyada güvenilirlik ve düzen sağlaması gibi bir simgesel anlamı vardır.İşte "APA" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She followed APA style guidelines to format her thesis.

Tezini biçimlendirmek için APA stil kılavuzlarını takip etti.


APA citation is important for avoiding plagiarism in academic writing.

Akademik yazımda intihalden kaçınmak için APA alıntılama önemlidir.


The professor requires all submissions to be in APA format.

Profesör, tüm gönderimlerin APA formatında olmasını gerektiriyor.


I bought the latest edition of the APA Publication Manual.

APA Yayın Kılavuzu'nun en son baskısını satın aldım.


Learning APA style can be challenging for new students.

Yeni öğrenciler için APA stilini öğrenmek zorlayıcı olabilir.

Yorumlar