APAC ne demek?

"APAC" genellikle "Asia-Pacific" (Asya-Pasifik) bölgesini ifade eden bir kısaltmadır ve bu bölgeyi tanımlayan iş, ekonomi ve siyasette sıkça kullanılır. Bu terim, coğrafi olarak Asya'nın büyük bir kısmını ve Pasifik Okyanusu'na sınırı olan bölgeleri kapsar. "APAC" kelimesi genellikle şu şekilde açıklanır:

"Asia" kelimesi "Asya" anlamına gelir.

"Pacific" kelimesi ise "Pasifik" anlamına gelir.

Tamamen Türkçeye "Asya-Pasifik" olarak çevrilebilir. APAC genellikle ekonomik ve iş dünyasında kullanılan bir terim olup, mecazi bir anlam taşımaz. Bu kısaltma, bölgenin küresel ekonomideki önemini ve geniş coğrafi kapsamını vurgulamak için kullanılır.İşte "APAC" kullanılan İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Many multinational companies have their APAC headquarters in Singapore.

Birçok çok uluslu şirketin Asya-Pasifik merkezleri Singapur'da bulunmaktadır.


The APAC region is known for its dynamic economic growth.

Asya-Pasifik bölgesi, dinamik ekonomik büyümesi ile bilinir.


Our company is expanding its operations in the APAC market.

Şirketimiz, Asya-Pasifik pazarında operasyonlarını genişletiyor.


E-commerce trends in the APAC region are shaping global markets.

Asya-Pasifik bölgesindeki e-ticaret trendleri, küresel piyasaları şekillendiriyor.


Understanding cultural differences is key to business success in APAC.

Asya-Pasifik'te iş başarısı için kültürel farklılıkları anlamak kilit öneme sahiptir.

Yorumlar