Apache ne demek?

"Apache" kelimesi birden fazla anlam taşır.

Birincisi, Kuzey Amerika'da yer alan yerli bir halkı ifade eder.

İkinci olarak, Apache, açık kaynak yazılım projeleri geliştiren Apache Software Foundation tarafından geliştirilen bir dizi yazılım projesini belirtmek için kullanılır.

En bilineni ise Apache HTTP Server'dır.

Bu kelimeyi tek tek Türkçeye çevirmek mümkün değildir çünkü bu bir isimdir.Apache kelimesi ile 5 örnek cümle:

The Apache tribes were known for their resilience and warrior skills.

Apache kabileleri, dayanıklılıkları ve savaşçı becerileriyle tanınırlardı.


Apache helicopters are used by the US Army.

Apache helikopterleri, ABD Ordusu tarafından kullanılmaktadır.


The Apache Software Foundation supports numerous open-source projects.

Apache Yazılım Vakfı, sayısız açık kaynak projesini desteklemektedir.


Many websites use the Apache HTTP Server because of its robustness.

Birçok web sitesi, sağlamlığı nedeniyle Apache HTTP Sunucusu kullanmaktadır.


Cultural festivals include celebrations of Apache heritage.

Kültürel festivaller, Apache mirasının kutlamalarını içerir.

Yorumlar