APACS ne demek?

"APACS" genellikle "Association for Payment Clearing Services" (Ödeme Temizleme Hizmetleri Birliği) anlamına gelir. Bu, özellikle Birleşik Krallık'ta bankalar ve finansal kuruluşlar arasındaki ödeme işlemlerini düzenleyen bir kuruluştu. Bu terim, daha geniş bir finansal hizmetler ve ödeme sistemleri bağlamında kullanılır.

"Association" kelimesi "Dernek" veya "Birlik" anlamına gelir.

"for" kelimesi "için" anlamına gelir.

"Payment" kelimesi "Ödeme" anlamına gelir.

"Clearing" kelimesi "Temizleme" veya "Hesaplaşma" anlamına gelir.

"Services" kelimesi "Hizmetler" anlamına gelir.

Türkçeye çevrildiğinde tam anlamıyla "Ödeme Temizleme Hizmetleri Birliği" olarak ifade edilir.

APACS, ödeme sistemlerinin güvenliği ve verimliliği üzerinde odaklanarak finansal işlemlerin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamaya çalışır.

Mecazi bir anlam içermez, doğrudan finansal sektörde bir faaliyeti veya organizasyonu ifade eder.İşte "APACS" teriminin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


APACS played a key role in the development of electronic payment systems in the UK.

APACS, Birleşik Krallık'ta elektronik ödeme sistemlerinin gelişiminde önemli bir rol oynadı.


Banks and other financial institutions must comply with APACS standards.

Bankalar ve diğer finans kuruluşları, APACS standartlarına uymak zorundadır.


The guidelines issued by APACS help to secure transactions and reduce fraud.

APACS tarafından yayımlanan yönergeler, işlemleri güven altına almak ve dolandırıcılığı azaltmak için yardımcı olur.


APACS was instrumental in setting up the infrastructure for faster payment services.

APACS, daha hızlı ödeme hizmetleri için altyapının kurulmasında etkili oldu.


Following the protocols from APACS ensures that payments are processed smoothly.

APACS protokollerine uyulması, ödemelerin sorunsuz işlenmesini sağlar.

Yorumlar