Apart ne demek?

"Apart" kelimesi İngilizce'de bir zarf olarak kullanılır ve "ayrı", "ayrılmış" veya "birbirinden uzak" anlamına gelir. Kelime kelime çeviri gerekmez çünkü bu kelime tek başına bir anlam taşır.

"Apart" kelimesi, genellikle fiziksel veya mecazi olarak bir şeylerin birbirinden ayrılmasını ifade eder.

Örneğin, insanların birbirinden uzak durması, duygusal olarak birbirinden ayrılmış olması gibi durumlar mecazi kullanımına örnek olabilir.İşte "apart" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


They decided to live apart for a while to think about their relationship.

İlişkileri hakkında düşünmek için bir süre ayrı yaşamaya karar verdiler.


Her opinions set her apart from her colleagues.

Görüşleri onu meslektaşlarından ayırdı.


The twins have been inseparable, but college will take them apart.

İkizler ayrılmazdı, fakat üniversite onları birbirinden ayıracak.


Keeping components apart during assembly is crucial to avoid interference.

Montaj sırasında bileşenleri ayrı tutmak, müdahaleyi önlemek için hayati öneme sahiptir.


Their houses are just a few blocks apart.

Evleri sadece birkaç blok ötede.

Yorumlar