Apartheid ne demek?

"Apartheid" kelimesi Afrikaans dilinden gelir ve "apart" (ayrı) ile "heid" (durum) kelimelerinden türetilmiştir, yani "ayrılık durumu" anlamına gelir.

Türkçeye genellikle "ırk ayrımı" olarak çevrilir.

Apartheid, Güney Afrika'da 1948'den 1994'e kadar uygulanan, ırksal ayrımcılığı resmi politika olarak benimseyen ve beyaz olmayan vatandaşların haklarını ciddi şekilde kısıtlayan bir yönetim sistemini ifade eder.

Apartheid terimi genellikle mecazi bir anlam taşımaz; oldukça spesifik tarihi ve siyasi bir bağlama sahiptir. Ancak bazen, özellikle aşırı ayrımcılık yapan diğer durumlar için benzetme amacıyla kullanılır.İşte "apartheid" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Nelson Mandela fought against apartheid in South Africa.

Nelson Mandela, Güney Afrika'da apartheid'e karşı mücadele etti.


The apartheid system was characterized by racial segregation and discrimination.

Apartheid sistemi, ırksal ayrımcılık ve ayrım ile karakterize edilmiştir.


International sanctions were imposed to pressure South Africa to end apartheid.

Güney Afrika'yı apartheid'i sona erdirmeye zorlamak için uluslararası yaptırımlar uygulandı.


Many books and films have been produced about the struggle to end apartheid.

Apartheid'in sona erdirilmesi mücadelesi hakkında birçok kitap ve film yapılmıştır.


After apartheid ended, South Africa began a process of reconciliation and rebuilding.

Apartheid sona erdikten sonra, Güney Afrika uzlaşma ve yeniden yapılanma sürecine başladı.

Yorumlar