Apartment building ne demek?

"Apartment building" terimi, "apartment" (daire) ve "building" (bina) kelimelerinden oluşur.

Türkçeye "apartman binası" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, birden fazla dairenin bulunduğu, genellikle birkaç katlı yapıları ifade eder ve genelde çok sayıda ailenin yaşadığı konut türlerini tanımlar.

Mecazi bir anlam içermez; tamamen fiziksel bir yapıyı ve bu yapının işlevini belirtir.İşte "apartment building" kullanılan İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The apartment building has ten floors and houses over fifty families.

Apartman binası on katlıdır ve elli aileden fazlasına ev sahipliği yapmaktadır.


Firefighters were called to tackle a fire in the old apartment building downtown.

İtfaiyeciler, şehir merkezindeki eski apartman binasında çıkan yangına müdahale etmek için çağrıldı.


They are renovating the entire apartment building to modernize the facilities.

Tesisleri modernize etmek için tüm apartman binasını yeniliyorlar.


The apartment building includes a shared laundry room on the basement floor.

Apartman binası, bodrum katında ortak kullanımlı bir çamaşır odası içermektedir.


Residents of the apartment building held a meeting to discuss the new management rules.

Apartman binası sakinleri, yeni yönetim kurallarını tartışmak için bir toplantı düzenledi.

Yorumlar