Apathetic ne demek?

"Apathetic" kelimesi, "duygusuz" veya "ilgisiz" anlamına gelir ve genellikle bir kişinin çevresindeki olaylara veya insanlara karşı ilgi veya tutku eksikliğini ifade etmek için kullanılır.

Bu kelime, kişilerin duygusal tepkilerinin azalmasını veya genel bir ilgisizlik durumunu tanımlar.

Mecazi anlamda, bir kişinin hayata veya belirli durumlara karşı genel bir duyarsızlık veya vurdumduymazlık hali olarak kullanılabilir.


İşte "apathetic" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He seemed apathetic about the problems at work.
İşteki sorunlara karşı ilgisiz görünüyordu.

Her apathetic attitude towards school worried her parents.
Okula karşı duyarsız tavrı ebeveynlerini endişelendirdi.

Voters have become increasingly apathetic in recent years.
Seçmenler son yıllarda giderek daha ilgisiz hale geldi.

The lecture was boring and many students appeared apathetic.
Ders sıkıcıydı ve birçok öğrenci ilgisiz görünüyordu.

It's difficult to achieve change with such an apathetic public.
Böyle ilgisiz bir halkla değişiklik yapmak zordur.

Yorumlar