Apathy ne demek?

"Apathy" kelimesi, "ilgisizlik", "duyarsızlık" veya "umursamazlık" anlamına gelir ve genellikle bir kişinin çevresindeki olaylara veya insanlara karşı duygusal tepkilerinin azalmasını veya ilgi eksikliğini ifade eder

Bu durum, genellikle motivasyon kaybı ile ilişkilendirilir ve bireyin genel olarak her şeye karşı ilgisinin azaldığı bir hali tanımlar. Mecazi bir anlam taşımaz, doğrudan bir duygusal veya ruhsal durumu ifade eder.İşte "apathy" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


There is a growing sense of apathy among the youth regarding politics.

Gençler arasında politikaya karşı artan bir ilgisizlik hissi var.


Apathy in the workplace can lead to decreased productivity.

İş yerindeki ilgisizlik, üretkenliğin azalmasına yol açabilir.


The campaign aims to combat voter apathy.

Kampanyanın amacı, seçmen ilgisizliğiyle mücadele etmektir.


After the disaster, the community showed no apathy; instead, they mobilized quickly.

Felaketten sonra topluluk ilgisiz kalmadı; aksine hızla harekete geçtiler.


Her apathy towards her studies is concerning to her teachers.

Öğretmenleri, derslerine karşı gösterdiği ilgisizlikten endişe duyuyor.

Yorumlar