Apatosaurus ne demek?

"Apatosaurus" kelimesi, bir dinozor türünü tanımlar ve "aldatacak kertenkele" anlamına gelir.

Bu isim, bu dinozorun ilk keşfedildiğinde yanlışlıkla başka bir dinozorla karıştırılması sonucu verilmiştir.

"Apatosaurus" terimi, özellikle uzun boyunlu, dört ayak üzerinde yürüyen ve büyük, otobur bir dinozor olan bu türü ifade eder. Mecazi bir anlam taşımaz; bu kelime doğrudan geç Jura dönemine ait bir dinozor türünü belirtir.İşte "Apatosaurus" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The Apatosaurus was one of the largest land animals that ever existed.

Apatosaurus, var olmuş en büyük karasal hayvanlardan biriydi.


Apatosaurus skeletons are displayed in several major natural history museums.

Apatosaurus iskeletleri, birkaç büyük doğal tarih müzesinde sergilenmektedir.


Despite its massive size, the Apatosaurus was a herbivore.

Devasa boyutuna rağmen, Apatosaurus bir otoburdu.


Scientists once thought that the Apatosaurus lived in water because of its size.

Bilim insanları bir zamanlar, boyutu nedeniyle Apatosaurus'un suda yaşadığını düşünmüşlerdi.


The Apatosaurus had a very long neck that it used to reach high and low vegetation.

Apatosaurus, yüksek ve alçak bitki örtüsüne ulaşmak için kullanılan çok uzun bir boyna sahipti.

Yorumlar