APCIMS ne demek?

"APCIMS" kısaltması, "Association of Private Client Investment Managers and Stockbrokers" (Özel Müşteri Yatırım Yöneticileri ve Borsacılar Derneği) anlamına gelir.

Bu ifade, özellikle Birleşik Krallık'ta yatırım yönetimi ve hisse senedi aracılığı hizmetleri sağlayan profesyonelleri temsil eden bir kuruluşu ifade eder.


Kelime kelime çeviri yapacak olursak:


"Association" kelimesi "Dernek" veya "Birlik" anlamına gelir.

"Private" kelimesi "Özel" anlamına gelir.

"Client" kelimesi "Müşteri" anlamına gelir.

"Investment" kelimesi "Yatırım" anlamına gelir.

"Managers" kelimesi "Yöneticiler" anlamına gelir.

"and" kelimesi "ve" bağlacıdır.

"Stockbrokers" kelimesi "Borsacılar" anlamına gelir.

Türkçeye tam çeviri: "Özel Müşteri Yatırım Yöneticileri ve Borsacılar Derneği". Bu dernek, üyelerinin mesleki standartlarını ve eğitimini destekler, ayrıca yatırım sektöründeki uygulamaları ve etik standartları iyileştirmek için çalışır. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan finans sektörü profesyonellerinin bir araya geldiği bir kuruluşu ifade eder.İşte "APCIMS" kullanılan İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


APCIMS provides guidelines and support to investment managers and stockbrokers.

APCIMS, yatırım yöneticilerine ve borsacılara yönerge ve destek sağlar.


Members of APCIMS must adhere to high ethical standards.

APCIMS üyeleri yüksek etik standartlara uymak zorundadır.APCIMS organizes training sessions and seminars for its members.

APCIMS, üyeleri için eğitim oturumları ve seminerler düzenler.


Joining APCIMS can provide networking opportunities for finance professionals.

APCIMS'e katılmak, finans profesyonelleri için ağ kurma fırsatları sağlayabilir.


APCIMS plays a crucial role in representing the investment community in regulatory discussions.

APCIMS, düzenleyici tartışmalarda yatırım topluluğunu temsil etmede kritik bir rol oynar.

Yorumlar