Ape ne demek?

"Ape" kelimesi İngilizce'de genellikle büyük, kuyruksuz primatları ifade eder ve Türkçe'ye "maymun" olarak çevrilebilir.

Ancak bu çeviri, Türkçede genellikle kuyruksuz büyük maymunlar için kullanılır (örneğin, goriller, şempanzeler, orangutanlar gibi).

"Ape" kelimesi, genellikle bu tür büyük primatları belirtmek için kullanılırken, mecazi anlamda, birinin başka birini taklit etmesini ifade etmek için de kullanılabilir ("aping someone" yani birini taklit etmek).İşte "ape" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Gorillas and chimpanzees are examples of apes.

Goriller ve şempanzeler, maymun örnekleridir.


He was just aping the behavior of his favorite celebrity.

O sadece en sevdiği ünlünün davranışlarını taklit ediyordu.


Apes are known for their intelligence and ability to use tools.

Maymunlar, zekaları ve alet kullanma yetenekleri ile bilinir.


Conservation efforts are crucial to protect apes from extinction.

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan maymunları korumak için koruma çabaları hayati önem taşır.


The young ape was playing in the trees.

Genç maymun ağaçlarda oynuyordu.

Yorumlar