Aped ne demek?

"Aped" kelimesi, "ape" kelimesinin geçmiş zaman ya da sıfat formudur ve genellikle birinin başka birini veya bir şeyi taklit etmesi anlamında kullanılır.

"Ape" kelimesinin temel anlamı "maymun" olduğu için, "aped" kelimesi, mecazi olarak "birinin hareketlerini veya davranışlarını maymun gibi taklit etmek" anlamına gelir.İşte "aped" kelimesinin mecazi kullanımını içeren İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He aped the teacher's mannerisms so well that everyone laughed.

Öğretmenin tavırlarını öyle iyi taklit etti ki herkes güldü.


The comedian aped famous actors in his routine.

Komedyen, gösterisinde ünlü aktörleri taklit etti.


She aped her older sister's style, dressing and acting just like her.

Abisinin tarzını taklit etti, onun gibi giyinip onun gibi davrandı.


The movie aped the classic horror films of the 1960s.

Film, 1960'ların klasik korku filmlerini taklit etti.


Many startups have aped the successful business model of leading tech companies.

Birçok girişim, önde gelen teknoloji şirketlerinin başarılı iş modelini taklit etti.

Yorumlar