Aperiodic ne demek?

"Aperiodic" kelimesi, "a-" (yokluk veya eksiklik belirten ön ek) ve "periodic" (periyodik, düzenli aralıklarla tekrar eden) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "aperiyodik" olarak kullanılır ve "düzensiz" veya "periyodik olmayan" anlamına gelir, yani belirli bir düzenli aralıkla tekrarlanmayan veya sürekli olarak değişen olaylar veya durumlar için kullanılır.

"Aperiodic" kelimesi genellikle teknik ve bilimsel bağlamlarda kullanılır ve mecazi bir anlamı yoktur; genellikle fiziksel veya matematiksel fenomenleri tanımlamak için kullanılır.İşte "aperiodic" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Aperiodic signals are more complex to analyze than periodic signals.

Aperiyodik sinyaller, periyodik sinyallere göre analiz edilmesi daha karmaşık sinyallerdir.


The crystal structure of this material is aperiodic, which makes it unique.

Bu malzemenin kristal yapısı aperiyodiktir, bu da onu benzersiz kılar.


Aperiodic tasks in computing need different handling compared to periodic tasks.

Bilgisayarlarda aperiyodik görevler, periyodik görevlere kıyasla farklı işlemler gerektirir.


The scientist studied aperiodic fluctuations in the climate data.

Bilim insanı, iklim verilerindeki aperiyodik dalgalanmaları inceledi.


Aperiodic tiling does not repeat in a predictable pattern.

Aperiyodik döşeme, tahmin edilebilir bir desende tekrar etmez.

Yorumlar