Apetalous ne demek?

"Apetalous" kelimesi, "a-" (yokluk veya eksiklik belirten ön ek) ve "petalous" (taç yapraklı) kelimelerinden türetilmiştir.

Bu ifade, "taç yaprağı olmayan" veya "taç yapraksız" anlamına gelir ve çiçeklerin taç yapraklarına sahip olmadığını ifade eder.

"Apetalous" kelimesi genellikle botanik biliminde kullanılır ve mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bazı bitki türlerinin belirgin bir özelliğini tanımlar.İşte "apetalous" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Many apetalous flowers are pollinated by wind rather than insects.

Birçok taç yapraksız çiçek böcekler yerine rüzgar tarafından tozlaşır.


Apetalous plants may lack visual appeal but have other adaptive advantages.

Taç yapraksız bitkiler görsel çekicilikten yoksun olabilir, ancak diğer uyum sağlama avantajlarına sahiptir.


Identifying apetalous species requires careful examination of other floral parts.

Taç yapraksız türlerin tanımlanması, diğer çiçek parçalarının dikkatli incelenmesini gerektirir.


The apetalous condition can be an evolutionary trait in some plant families.

Taç yapraksız durum, bazı bitki ailelerinde evrimsel bir özellik olabilir.


Despite being apetalous, these plants are quite successful in their native habitats.

Taç yapraksız olmalarına rağmen, bu bitkiler kendi doğal yaşam alanlarında oldukça başarılıdır.

Yorumlar