Apex predator ne demek?

"Apex predator" terimi, "apex" (zirve) ve "predator" (yırtıcı) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "tepe yırtıcı" veya "zirve yırtıcı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir ekosistemdeki besin zincirinin en üstünde yer alan ve doğal düşmanı olmayan yırtıcıları tanımlar.

Bu yırtıcılar, diğer tüm canlıları avlayabilirler, ancak kendilerini avlayacak başka bir tür yoktur.

Apex predator terimi genellikle mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan biyoloji ve ekoloji alanında kullanılan spesifik bir terimdir.İşte "apex predator" teriminin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Sharks are often considered apex predators in marine ecosystems.

Köpekbalıkları, genellikle deniz ekosistemlerinde tepe yırtıcı olarak kabul edilir.


The lion, as an apex predator, plays a crucial role in maintaining the balance of the savannah ecosystem.

Aslan, bir tepe yırtıcı olarak, savan ekosisteminin dengesini sürdürmede hayati bir rol oynar.


Removing an apex predator from an ecosystem can lead to trophic cascades that disrupt the entire food web.

Bir ekosistemden tepe yırtıcının çıkarılması, tüm besin ağını bozabilen trofik kaskadlara yol açabilir.


Wolves were reintroduced to Yellowstone National Park to restore the role of the apex predator in controlling prey populations.

Kurtlar, av popülasyonlarını kontrol etmede tepe yırtıcı rolünü yeniden sağlamak için Yellowstone Ulusal Parkı'na yeniden getirildi.


As apex predators, orcas influence the populations of marine mammals, including seals and whales.

Tepe yırtıcıları olan orkalar, foklar ve balinalar dahil olmak üzere deniz memelilerinin popülasyonlarını etkiler.

Yorumlar