Apexes ne demek?

"Apexes" kelimesi, "apex" kelimesinin çoğul halidir. "Apex" kelimesi "zirve", "tepe noktası" veya "en üst nokta" anlamına gelirken, "apexes" birden fazla zirve veya en üst noktayı ifade eder.

Türkçede "zirveler" veya "tepe noktaları" olarak çevrilebilir.

Mecazi veya doğrudan anlamda, "apexes" genellikle farklı alanlardaki zirveleri veya tepe noktalarını belirtir.İşte "apexes" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The mountain range has several distinct apexes that offer breathtaking views.

Dağ sırası, nefes kesici manzaralar sunan birkaç belirgin zirveye sahiptir.


During their careers, the scientists achieved the apexes of their respective fields.

Kariyerleri boyunca bilim insanları, kendi alanlarında zirveye ulaştılar.


The architectural design incorporates multiple apexes for aesthetic purposes.

Mimari tasarım, estetik amaçlar için birden fazla tepe noktasını içerir.


The apexes of these skyscrapers are visible from miles away.

Bu gökdelenlerin zirveleri, kilometrelerce uzaktan görülebilir.


Athletes often set their goals to reach the apexes of their sports.

Sporcular, genellikle sporlarının zirvelerine ulaşmayı hedefler.

Yorumlar