Apgar score ne demek?

"Apgar score" ifadesi, doğumda bebeklerin sağlık durumunu değerlendirmek için kullanılan bir yöntemi ifade eder.

Bu terim, Virginia Apgar tarafından 1950'lerde geliştirilmiştir. Apgar adı, yaratıcısının soyadından gelmektedir ve "score" kelimesi ise "puan" anlamına gelir.

Türkçeye "Apgar skoru" olarak çevrilebilir.

Apgar skoru, bebeğin solunum durumu, kalp atış hızı, kas tonusu, refleks tepkileri ve cilt rengi olmak üzere beş farklı kriter üzerinden değerlendirilir. Her bir kriter için 0 ila 2 arasında puan verilir, ve bu puanların toplamı bebeğin genel sağlık durumu hakkında bir fikir verir. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan neonatal (yeni doğan) değerlendirme yöntemini tanımlar.İşte "Apgar score" kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The baby was born with an Apgar score of 9 out of 10.

Bebek, 10 üzerinden 9 Apgar skoru ile doğdu.


A low Apgar score may indicate that the newborn needs immediate medical attention.

Düşük bir Apgar skoru, yeni doğanın acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olduğunu gösterebilir.


Doctors assess the Apgar score at one minute and five minutes after birth.

Doktorlar, Apgar skorunu doğumdan bir dakika ve beş dakika sonra değerlendirir.


Improvement in the Apgar score over five minutes is a good sign.

Beş dakika içinde Apgar skorunda görülen iyileşme iyi bir işarettir.


The Apgar score helps to quickly assess the health status of a newborn.

Apgar skoru, yeni doğanın sağlık durumunu hızlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.

Yorumlar