Aphantasia ne demek?

"Aphantasia" kelimesi, "a-" (olmama durumu veya yokluk) ve "phantasia" (hayal veya imgeleme kabiliyeti) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.

Türkçede "imgeleme yoksunluğu" olarak çevrilebilir.

Aphantasia, bir kişinin zihninde bilinçli olarak görüntüler oluşturamama durumunu ifade eder. Bu durumda olan kişiler, düşünce veya hayallerinde görsel imgeleri canlandıramazlar.

Mecazi bir anlam taşımaz; bu terim, özel bir zihinsel durumu tanımlar.İşte "aphantasia" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


People with aphantasia cannot visualize scenes in their mind's eye.

Aphantasia'ya sahip kişiler, zihinlerinde sahneleri görselleştiremezler.


She discovered she had aphantasia after reading about it online.

Onu çevrimiçi okuduktan sonra aphantasia'ya sahip olduğunu keşfetti.


Aphantasia affects people differently; some find it a limitation, while others do not see it as a disadvantage.

Aphantasia insanları farklı şekillerde etkiler; bazıları bunu bir kısıtlama olarak görürken, diğerleri bunu bir dezavantaj olarak görmez.


Researchers are still exploring the causes and implications of aphantasia.

Araştırmacılar hala aphantasia'nın nedenlerini ve etkilerini araştırmaktadırlar.


Although he has aphantasia, he is able to excel in fields that do not require visual imagination.

Aphantasia'ya sahip olmasına rağmen, görsel hayal gücü gerektirmeyen alanlarda başarılı olabilir.

Yorumlar