Aphasia ne demek?

"Aphasia" kelimesi, Yunanca "aphatos" kelimesinden türetilmiştir, "a-" (olmama durumu veya yokluk) ve "phasis" (konuşma) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "afazi" olarak çevrilebilir ve konuşma yeteneğinin kısmen veya tamamen kaybını ifade eder.

Bu durum, genellikle beyin hasarı sonucunda meydana gelir ve kişinin konuşma, anlama, okuma veya yazma yeteneklerini etkiler. Aphasia mecazi bir anlam taşımaz; bu terim, tıbbi bir durumu tanımlar.İşte "aphasia" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


After the stroke, he was diagnosed with aphasia, making communication very difficult.

İnmeden sonra afazi teşhisi konuldu, bu da iletişimi çok zorlaştırdı.


There are many types of aphasia, each affecting a different aspect of language.

Farklı dil yönlerini etkileyen birçok afazi türü vardır.


Speech therapy can help people recover from aphasia.

Konuşma terapisi, afaziden kurtulmada insanlara yardımcı olabilir.


Her aphasia made it hard for her to find the right words to express herself.

Afazisi, kendini ifade etmek için doğru kelimeleri bulmasını zorlaştırdı.


The support group provides resources and support for individuals with aphasia and their families.

Destek grubu, afazi olan bireylere ve ailelerine kaynaklar ve destek sağlar.

Yorumlar