Aphelia ne demek?

"Aphelia" kelimesi, "apo-" (uzak) ve Yunanca "helios" (güneş) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.

Bu terim, bir gezegenin veya diğer gök cisminin yörüngesinde Güneş'ten en uzak noktasını ifade eder.

Türkçede "afel" veya "afeli noktası" olarak çevrilebilir.

"Aphelia" kelimesinin çoğulu "aphelions" veya Latince çoğul formu olan "aphelia" şeklinde olabilir. Bu terim mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan astronomik bir pozisyonu tanımlar.İşte "aphelia" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The Earth reaches its aphelion in early July each year.

Dünya, her yıl Temmuz başında afeli noktasına ulaşır.


During aphelion, the planet is at its farthest distance from the Sun.

Afelde, gezegen Güneş'ten en uzak mesafededir.


A comet's orbit can be highly elliptical, making its aphelion very distant.

Bir kuyruklu yıldızın yörüngesi oldukça eliptik olabilir, bu da afelinin çok uzak olmasını sağlar.


Observations during aphelion can provide important data about a planet's atmosphere and surface conditions.

Afel sırasındaki gözlemler, bir gezegenin atmosferi ve yüzey koşulları hakkında önemli veriler sağlayabilir.


Mars is approximately 20% farther from the Sun at aphelion than at perihelion.

Mars, perihelionda olduğundan afelde Güneş'ten yaklaşık %20 daha uzaktır.

Yorumlar