Aphelion ne demek?

"Aphelion" kelimesi, "apo-" (uzak) ve Yunanca "helios" (güneş) kelimelerinden türetilmiştir.

Bu terim, bir gezegenin veya diğer gök cisminin yörüngesinde Güneş'ten en uzak noktasını ifade eder.

Türkçede "afel" olarak çevrilebilir ve mecazi bir anlam taşımaz; astronomik bir terim olarak kullanılır.İşte "aphelion" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The Earth is at aphelion around July 4th, when it is farthest from the Sun.

Dünya, Güneş'ten en uzak olduğu zaman olan 4 Temmuz civarında afelde bulunur.


A planet's weather patterns can be influenced by its position relative to the Sun, including at aphelion.

Bir gezegenin hava desenleri, afel de dahil olmak üzere Güneş'e olan göreli konumu tarafından etkilenebilir.


At aphelion, the sunlight reaching the planet is slightly less intense than at perihelion.

Afelde, gezegene ulaşan güneş ışığı, periheldekinden biraz daha az yoğundur.


The difference in Earth's distance from the Sun at aphelion and perihelion is very small compared to its average distance.

Dünya'nın Güneş'ten afel ve periheldeki mesafesi, ortalama mesafesine kıyasla çok küçüktür.


Studying the effects of aphelion and perihelion on Mars has helped scientists understand its climate cycles.

Mars'taki afel ve perihel etkilerini incelemek, bilim insanlarının gezegenin iklim döngülerini anlamasına yardımcı olmuştur.

Yorumlar