Apheresis ne demek?

"Apheresis" kelimesi, Yunanca "aphairesis" kelimesinden türetilmiştir ve "çıkarma" veya "ayırma" anlamına gelir.

Tıbbi terim olarak "aferez" şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Aferez, kanın belirli bileşenlerinin ayrıştırıldığı ve geri kalan kanın hastaya geri verildiği bir tıbbi işlemi ifade eder.

Bu işlem, kan plazmasını, beyaz kan hücrelerini veya diğer spesifik bileşenleri ayırmak için kullanılabilir.

Aferez terimi mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir tıbbi prosedürü tanımlar.İşte "apheresis" (aferez) kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Plasma apheresis is often used to treat autoimmune diseases.

Plazma aferezi sıklıkla otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılır.


The patient underwent apheresis to remove excess iron from his blood.

Hasta, kanındaki fazla demiri çıkarmak için aferez işlemi geçirdi.


Apheresis can also be used to donate platelets or plasma to patients in need.

Aferez, ihtiyaç sahibi hastalara trombosit veya plazma bağışı yapmak için de kullanılabilir.


During the apheresis procedure, the blood is drawn, processed to remove specific components, and then returned to the patient.

Aferez prosedürü sırasında kan çekilir, belirli bileşenlerin çıkarılması için işlenir ve sonra hasta geri verilir.


Apheresis is a safe procedure, but like all medical treatments, it carries some risks.

Aferez güvenli bir prosedürdür ancak tüm tıbbi tedaviler gibi bazı riskler taşır.

Yorumlar