Aphetic ne demek?

"Aphetic" kelimesi, "aphesis" terimi ile ilgilidir ve bir kelimenin başındaki ses veya hecenin zamanla düşmesi sürecini tanımlayan bir sıfat olarak kullanılır.

Türkçede "baş düşmesine uğramış" veya "ilk hecesi düşmüş" şeklinde çevrilebilir.

"Aphetic" kelimesi mecazi bir anlam taşımaz; dilbilimde belirli bir fonetik değişimi ifade eder.İşte "aphetic" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


'Lone' is an aphetic form of the word 'alone'.

'Lone', 'alone' kelimesinin baş düşmesine uğramış bir formudur.


The aphetic nature of some words in English can make their origins less obvious.

İngilizce'deki bazı kelimelerin baş düşmesine uğramış olması, kökenlerini daha az açık hale getirebilir.


Historical linguists study aphetic changes to understand how languages evolve.

Tarihî dil bilimciler, dillerin nasıl evrimleştiğini anlamak için baş düşmesine uğramış değişiklikleri inceler.


Many aphetic forms are created in spoken language and later adopted into written language.

Birçok baş düşmesine uğramış form, konuşma dilinde oluşturulur ve daha sonra yazı diline kabul edilir.


'Squire' is an aphetic form derived from 'esquire'.

'Squire', 'esquire' kelimesinden türetilmiş bir baş düşmesine uğramış formdur.

Yorumlar