Aphonia ne demek?

"Aphonia" kelimesi, "a-" (yokluk veya eksiklik belirten ön ek) ve Yunanca "phone" (ses) kelimelerinden türetilmiştir.

Bu terim, "ses kaybı" veya "ses yokluğu" anlamına gelir ve bir kişinin konuşma yeteneğinin geçici veya kalıcı olarak kaybedilmesini ifade eder.

Aphonia, genellikle ses tellerindeki bir sorundan kaynaklanır ve kişi fısıldamak dışında ses çıkaramaz. Mecazi bir anlam içermez; doğrudan tıbbi bir durumu tanımlar.İşte "aphonia" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


After the concert, the singer suffered from temporary aphonia.

Konserden sonra şarkıcı geçici ses kaybı yaşadı.


Chronic laryngitis can lead to aphonia, making it difficult to speak.

Kronik larenjit, konuşmayı zorlaştıran ses kaybına neden olabilir.


The doctor diagnosed her with functional aphonia; there was no physical cause for her loss of voice.

Doktor ona fonksiyonel ses kaybı teşhisi koydu; ses kaybının fiziksel bir nedeni yoktu.


Psychological factors, such as stress and anxiety, can sometimes cause aphonia.

Stres ve kaygı gibi psikolojik faktörler bazen ses kaybına neden olabilir.


Treatment for aphonia often involves speech therapy and rest for the vocal cords.

Ses kaybı tedavisi genellikle konuşma terapisi ve ses tellerinin dinlenmesini içerir.

Yorumlar