Aphorism ne demek?

"Aphorism" kelimesi, genellikle geniş bir gerçeği veya ilkeyi öz ve etkili bir şekilde ifade eden kısa, keskin bir söz veya özdeyiş anlamına gelir.

Kelime Yunanca "aphorismos" kelimesinden türetilmiştir, bu da "tanımlamak, sınırlamak" anlamlarına gelir.

Türkçede "özdeyiş" veya "vecize" olarak çevrilebilir.

Mecazi bir anlam içermez; doğrudan zekice ve özlü ifadeleri tanımlar.İşte "aphorism" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Benjamin Franklin's writings are full of useful aphorisms.

Benjamin Franklin'in yazıları faydalı özdeyişlerle doludur.


An aphorism often encapsulates a big idea in a few words.

Bir özdeyiş genellikle büyük bir fikri birkaç kelimeyle özetler.


He has a habit of quoting aphorisms to make his point more effectively.

Noktasını daha etkili bir şekilde belirtmek için özdeyişler alıntılamak gibi bir alışkanlığı var.


The book begins with an aphorism that sets the tone for the entire narrative.

Kitap, tüm anlatı için tonu belirleyen bir özdeyişle başlar.


"Less is more" is an aphorism that is particularly relevant in minimalist design.

"Az çoktur" özellikle minimalist tasarımda geçerli olan bir özdeyiştir.

Yorumlar