Aphrodite ne demek?

"Aphrodite" Yunan mitolojisinde aşk, güzellik, cinsellik ve çoğalma tanrıçasının adıdır.

Bu isim Yunanca'dan gelmekte olup, kelime kelime bir çevirisi yoktur; doğrudan "Aphrodite" olarak Türkçeye aktarılır.

Bu isim, genellikle yaratıcılık, güzellik ve çekicilikle ilgili mecazi anlamlar taşıyabilir.İşte "Aphrodite" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Aphrodite is often depicted emerging from the sea, symbolizing her birth.

Aphrodite genellikle denizden çıkarken tasvir edilir, bu onun doğumunu simgeler.


Sculptures of Aphrodite emphasize her role as the goddess of beauty and love.

Aphrodite heykelleri, onun güzellik ve aşk tanrıçası olarak rolünü vurgular.


The city of Paphos is said to be Aphrodite's mythical birthplace.

Paphos şehrinin Aphrodite'nin mitolojik doğum yeri olduğu söylenir.


Ancient poets often wrote hymns praising Aphrodite's beauty and powers.

Antik şairler sıklıkla Aphrodite'nin güzelliğini ve güçlerini öven ilahiler yazdı.


The worship of Aphrodite included rituals of beauty and fertility.

Aphrodite'nin tapınımı, güzellik ve bereket ritüellerini içerirdi.

Yorumlar