Apiarist ne demek?

"Apiarist" kelimesi, "apiary" (arı kovanı) kelimesinden türetilmiştir ve "arıcılık" ile uğraşan kişiyi ifade eder.

Türkçede "arıcı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, arıların bakımı ve yönetimi ile ilgilenen kişiler için kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir mesleği veya uğraşı tanımlar.İşte "apiarist" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The apiarist showed us how to safely extract honey from the beehives.

Arıcı, kovanlardan güvenli bir şekilde nasıl bal çıkarılacağını bize gösterdi.


Being an apiarist requires knowledge of bee behavior and hive management.

Bir arıcı olmak, arı davranışı ve kovan yönetimi hakkında bilgi gerektirir.


The apiarist regularly checks the health of the bees and the condition of the hives.

Arıcı düzenli olarak arıların sağlığını ve kovanların durumunu kontrol eder.


Apiarists play a crucial role in pollination and agriculture.

Arıcılar, tozlaşma ve tarımda hayati bir rol oynarlar.


Local apiarists gathered to discuss the impact of pesticides on bee populations.

Yerel arıcılar, pestisitlerin arı popülasyonları üzerindeki etkilerini tartışmak için toplandılar.

Yorumlar