Apiary ne demek?

"Apiary" kelimesi, arıların bakımı için tasarlanmış yer veya yapıları ifade eder.

Latince "apis" (arı) kelimesinden türetilmiştir ve Türkçede "arı kovanı" veya "arı bahçesi" olarak çevrilebilir.

"Apiary" kelimesi genellikle mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan arı kovanlarının bulunduğu yerleri tanımlar.İşte "apiary" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The apiary at the farm provides honey and beeswax for local markets.

Çiftlikteki arı bahçesi, yerel pazarlar için bal ve balmumu sağlar.


Visiting the apiary can be a great educational experience for children.

Arı kovanını ziyaret etmek, çocuklar için harika bir eğitim deneyimi olabilir.


He built an apiary in his backyard to start beekeeping as a hobby.

Hobisi olarak arıcılığa başlamak için bahçesine bir arı kovanı kurdu.


The apiarist expanded the apiary to include more hives.

Arıcı, daha fazla kovan içerecek şekilde arı kovanını genişletti.


Management of the apiary involves regular inspections to check for diseases and pests.

Arı bahçesinin yönetimi, hastalık ve zararlıları kontrol etmek için düzenli denetimleri içerir.

Yorumlar